article

How Do Lower Secondary School Pupils Evaluate Branches of Biology?

Kateřina Malcová, Vanda Janštová

information

volume: 27
year: 2018
issue: 1
fulltext: PDF

online publishing date: 1/4/2018
DOI: 10.14712/25337556.2018.1.3
ISSN (Online): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstract

Biology is mostly seen as a “medium” favourite subject by Czech pupils. It has been shown that different branches of biology are evaluated differently by pupils. But a study comparing all biology fields relevant for secondary education was missing. The objective of the study was to investigate evaluation of branches of biology by lower secondary school pupils. An evaluation questionnaire was filled by 550 pupils. Influence of gender, year of study, school type and teacher on evaluation of branches of biology was tested using non parametric tests. The most favourite branches of biology were zoology and human biology, the least favourite were mycology and geology (usually part of biology in Czech curriculum). Evaluation of branches of biology was influenced by gender, year of study, school type and teacher. Interestingly, school teaching and learning did not change pupils’ evaluation of most of the branches of biology. All branches of biology except human biology were evaluated the less favourite, the higher grade were the pupils in. Particular teacher was important for the evaluation of the branches of biology as he/she could influence it. We therefore find the teachers’ attitudes toward specific branches of biology crucial. We also suggest teachers’ attitudes should be deliberately improved during their studies.


keywords

branches of biology, lower secondary school, zoology, human biology

fulltext (PDF )

PDF

References

Bartoňová, Ž. (2012). Latentní znalosti z přírodopisu u žáků končících základní vzdělání [Diplomová práce]. Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta. Dostupné z https://theses.cz/id/47mjzu/DP_-_Bartoov.pdf

Bjerke, T., Kaltenborn, B. P. & Ødegårdstuen, T. S. (2001). Animal-Related Activities and Appreciation of Animals Among Children and Adolescents. Anthrozoös, 14(2), 86–94. https://doi.org/10.2752/089279301786999535

Bukáčková, A. (2016). Efektivita výuky poznávání organismů na příkladu krytosemenných rostlin [Diplomová práce]. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta. Dostupné z https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120226023

Bukáčková, A. & Janštová, V. (2017). Methods of Teaching Organism Recognition. How Recommendation and Practice Differ. In M. Rusek, D. Stárková, I. B. Metelková (Eds.), Project-based Education in Science Education XIV., (155-160). Prague: Charles University, Faculty of Education.

Česká školní inspekce. (2015). Česká školní inspekce ČR - Národní zpráva PISA 2015. [cit. 2016-12-17]. Dostupné z http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/PISA/Narodni-zpravy/Narodni-zprava-PISA-2015

Dopita, M., Grecmanová, H., & Chráska, M. (2008). Zájem žáků základních a středních škol o fyziku, chemii a matematiku. Olomouc. Olomouc: UPOL. Získáno z http://www.upss.cz/products/zajem-zaku-zakladnich-skol-o-fyziku-chemii-a-matematiku-miroslav-dopita-helena-grecmanova-miroslav-chraska/

Florianová, A. (2015). Rostlinné invaze v povědomí studentů vybraných gymnázií. Scientia in educatione, 6(2), 74–103.

Folkomer, T. H. (1981). Comparison of Three Methods of Teaching Geology in Junior High School. Journal of Geological Education, 29(2), 74–75. https://doi.org/10.5408/0022-1368-29.2.74

Janštová, V., Jáč, M. & Dvořáková, R. (2015). Faktory motivující žáky středních škol k zájmu o obor biologie a účasti v předmětových soutěžích s biologickou tematikou. e-Pedagogium, 15(1), 56–71. Dostupné z http://www.pdf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/e-pedagogium/2015/e-Pedagogium_1-2015online.pdf

Janštová, V., & Novotný, P. (2017). Pedagogický výzkum jako součást kvalifikačních prací studentů učitelství biologie. Scientia in Educatione.

Jones, M. G., Howe, A. & Rua, M. J. (2000). Gender differences in students' experiences, interests, and attitudes toward science and scientists. Science Education, 84(2), 180–192. https://doi.org/10.1002/(SICI)1098-237X(200003)84:2<180::AID-SCE3>3.0.CO;2-X

Malcová, K. (2014). Využití expozic Botanické zahrady PřF UK v Praze - Vodní a bahenní rostliny [Diplomová práce]. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta. Dostupné z https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/90200/?lang=en

Pavelková, I., & Hrabal, V. (2010). Jaký jsem učitel. Praha: Praha: Portál.

Pavelková, I., Škaloudová, A., & Hrabal, V. (2010). Analýza vyučovacích předmětů na základě výpovědí žáků. Pedagogika, 55(1), 38–61.

Poláček, B. (2015). Tvorba a pilotní testování výukových materiálů pro Geologický park Přírodovědecké fakulty UK [Diplomová práce]. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta. Dostupné z https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/138217/

Prokop, P. & Komorníková, M. (2007). Postoje k prírodopisu u žiakov druhého stupňa základných škôl. Pedagogika, 57(1), 37–46.

Prokop, P., Prokop, M. & Tunnicliffe, S. D. (2007). Is biology boring? Student attitudes toward biology. Journal of Biological Education, 42(1), 36–39. https://doi.org/10.1080/00219266.2007.9656105

Prokop, P., Tuncer, G. & Chudá, J. (2007). Slovakian students' attitudes toward biology. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 3(4), 287–295. https://doi.org/10.12973/ejmste/75409

Prokop, P., Tuncer, G. & Kvasnicak, R. (2007). Short-Term Effects of Field Programme on Students' Knowledge and Attitude toward Biology: A Slovak Experience. Journal of Science Education and Technology, 16(3), 247–255. https://doi.org/10.1007/s10956-007-9044-8

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. [online]. Praha: MŠMT, 2013. 142 s. [cit. 2016-03-20]. Dostupné z http://www.nuv.cz/file/433_1_1/

Sellmann, D. & Bogner, F. X. (2012). Effects of a 1-day environmental education intervention on environmental attitudes and connectedness with nature. European Journal of Psychology of Education,28, 1–10. https://doi.org/10.1007/s10212-012-0155-0

Uitto, A. (2014). Interest, Attitudes and Self-Efficacy Beliefs Explaining Upper-Secondary School Students' Orientation Towards Biology-Related Careers. International Journal of Science and Mathematics Education, 12(6), 1425–1444. https://doi.org/10.1007/s10763-014-9516-2

Veselský, M. & Hrubišková, H. (2009). Zájem žáků o učební předmět chemie. Pedagogická orientace, (3), 45–64.


We use cookies to analyse our traffic. More information