článek

Modifikace chemického experimentu v racionalizaci experimentální přípravy budoucích učitelů chemie

Václav Richtr, Lukáš Novák

informace

ročník: 28
rok: 2019
číslo: 1
plný text: PDF

datum elektronické publikace: 28. 2. 2019
DOI: 10.14712/25337556.2019.1.2
ISSN (elektronická verze): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstrakt

Příspěvek je zaměřen na možnosti modifikací časově i materiálně náročnějších experimentů pro výukové účely. Cílem je komplexní využití experimentu pro demonstraci či procvičení více principů a technik současně s maximálním omezením nežádoucích jevů původního experimentu. V úvodní části příspěvku jsou uvedeny základní pojmy. Význam improvizace a modifikace je vysvětlen na příkladu úpravy laboratorních kahanů původně konstruovaných pro svítiplyn. Princip úpravy těchto kahanů pro využití zemního plynu jako paliva spočívá v zúžení trysky pro průchod plynu. Jako příklad racionalizačních postupů vhodných pro různé stupně vzdělávání je využita příprava ethynu rozkladem karbidu vápníku vodou ve speciálně navržené jednoduché aparatuře. Navržené řešení umožňuje sledování základních vlastností vznikajícího ethynu za zcela bezpečných podmínek. Druhým příkladem je modifikace oxidace alkoholů katalyzované kovovou platinou. V uvedeném provedení se jedná o úpravu, která umožňuje pozorování oscilačního průběhu reakce. Úprava je původně navržena pro oxidaci methanolu, ale při poněkud změněných podmínkách umožňuje i oscilační průběh oxidace ethanolu. Oscilační reakce je rozfázována takto: 1) zahájení reakce vložením předehřáté platinové spirály do baňky nad hladinu alkoholu 2) vytlačení části vzdušného kyslíku vznikajícím aldehydem a snížení rychlosti probíhající oxidace 3) příliv čerstvého vzduchu do chladnoucí baňky a oživení reakce.


klíčová slova

modifikace, improvizace, racionalizace, reálný experiment

plný text (PDF )

PDF

Reference

HORÁK, V. (1964): Práce s malými kvanty v organické laboratoři. Praha: SNTL, 04-615-64

KLIMEŠ, L. (1983): Slovník cizích slov. SPN Praha

PROCHÁZKOVÁ, K. (1980): Vliv teploty tavení na stanovení sacharinu ve víně. Diplomová práce. PF, Plzeň

RICHTR, V. (1993): Semimikrotechnika v organické chemii. Plzeň: ZČU. ISBN 80-7043-066-4

RICHTR, V. (1994): Jak zvýšit účinnost plamene kahanu na zemní plyn. In: Biologie-chemie-zeměpis 3, 3, s. 34-36

RICHTR, V., KRAITR, M. (1995): Atraktivní pokusy ve výuce chemie II. In: Sborník Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, CHEMIE XV. Pedagogická fakulta ZČU v Plzni, Plzeň, s. 33. ISBN 80-7043-160-1

RICHTR, V., KRAITR, M. (2001): Transformace výzkumného experimentu do výuky chemie. In: Zborník Príspevkov, 53. Zjazd chemických spoločností, Banská Bystrica, s. 123

RICHTR, V., KRAITR, M., ŠTROFOVÁ, J. (2008): Atraktivní pokusy ve výuce chemie V. In: CHEMIE XXII. Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta, s. 65. ISBN 978-80-7043-683-7

RICHTR, V., KRAITR, M., VÁLA, L. (2016): Improvizace v chemické laboratoři a modifikace pracovních postupů. In: Zborník príspevkov z konferencie Inovácie a trendy v prirodovednom vzdelávaní. Bratislava 2016, s. 170, ISBN 978-80-223-4175-2

RICHTR, V., RIEGER, D., VÁLA, L., ŠTROFOVÁ, J., KRAITR, M. (2015): Příprava ozonu pro školní i laboratorní užití. In: Chemické listy 109, 10, s. 799-803

TOCKSTEIN, A., TREINDL, L. (1986): Chemické oscilace. Praha Academia


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací