článek

Aktuální trendy ve výuce první pomoci aneb vzdělávání budoucích i současných pedagogů zážitkovou pedagogikou

Radim Kuba, Roman Říha, Gabriela Zvěřinová, Adéla Křečková

informace

ročník: 28
rok: 2019
číslo: 2
plný text: PDF

datum elektronické publikace: 15. 6. 2019
DOI: 10.14712/25337556.2019.2.5
ISSN (elektronická verze): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstrakt

Existuje mnoho důvodů, proč lidé nejsou schopni adekvátně poskytnout první pomoc. Jedním z nich je jejich nedostatečné proškolení a chybějící praktické nácviky. Podle rámcových vzdělávacích programů by výuka první pomoci měla být zařazena v základním i gymnaziálním vzdělávání, ale nebývá jí věnována dostatečná pozornost. Výuku na školách často zajišťují učitelé přírodních věd – především biologové a chemici. Důvodem může být provázanost odbornosti vyučujících s tématem. Vzhledem ke změnám, ke kterým v oblasti správných postupů první pomoci dochází, je vhodné, aby se v problematice laické předlékařské první pomoci vzdělávali nejen žáci, ale i pedagogové. Aktuální trendy v pedagogické praxi směřují k využití modernějších výukových přístupů a odklonu od tradiční frontální výuky. Jedním z novějších přístupů je zařazení tzv. zážitkové pedagogiky. Ta staví na vyšší schopnosti jedinců vstřebávat informace při vlastním jednání a aktivitě (např. nácviky a simulace). Na Přírodovědecké fakultě UK se využití metod zážitkové pedagogiky v přípravě budoucích i stávajících pedagogů věnujeme od roku 2008, a to zejména při výuce první pomoci, ochrany člověka za mimořádných situací a běžné a krizové komunikace.


klíčová slova

první pomoc, základní škola, gymnázium, učitel

plný text (PDF )

PDF

Reference

Bakke, H. K., Bakke, H. K., & Schwebs, R. (2017). First-aid training in school: amount, content and hindrances. Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 61(10), 1361-1370. https://doi.org/10.1111/aas.12958

Bakke, H. K., Steinvik, T., Angell, J., & Wisborg, T. (2017). A nationwide survey of first aid training and encounters in Norway. Bmc Emergency Medicine, 17. https://doi.org/10.1186/s12873-017-0116-7

Baser, M., Coban, S., Tasci, S., Sungur, G., & Bayat, M. (2007). Evaluating first-aid knowledge and attitudes of a sample of Turkish primary school teachers. Journal of Emergency Nursing, 33(5), 428-432. https://doi.org/10.1016/j.jen.2006.11.003

Bernatová, E. (2016). Děti v dopravě – první pomoc (3. přepracované vydání). Praha.

Bransford, J. D., Brown, A., & Cocking, R. (1999). How people learn: Mind, brain, experience, and school. Washington, DC: National Research Council.

Capa, R. L., Audiffren, M., & Ragot, S. (2008). The effects of achievement motivation, task difficulty, and goal difficulty on physiological, behavioral, and subjective effort. Psychophysiology, 45(5), 859-868. https://doi.org/10.1111/j.1469-8986.2008.00675.x

Eisenburger, P., & Safar, P. (1999). Life supporting first aid training of the public – review and recommendations. Resuscitation, 41(1), 3-18. https://doi.org/10.1016/s0300-9572(99)00034-9

Engeland, A., Røysamb, E., Smedslund, G., & Søgaard, A. J. (2002). Effects of first-aid training in junior high schools. Injury Control and Safety Promotion, 9(2), 99-106. https://doi.org/10.1076/icsp.9.2.99.8702

Gaintza, Z., & Velasco, Z. (2017). Análisis del Grado de Formación en Primeros Auxilios del Profesorado en Activo de Educación Infantil y Primaria. Formación universitaria. Formación universitaria, 10(2), 67-78. https://doi.org/10.4067/S0718-50062017000200008

Greif, R., Lockey, A. S., Conaghan, P., Lippert, A., De Vries, W., Monsieurs, K. G., & Educ Implementation, R. (2015). European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015 Section 10. Education and implementation of resuscitation. Resuscitation, 95, 288-301. https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2015.07.032

Holmberg, M., Holmberg, S., & Herlitz, J. (2000). Effect of bystander cardiopulmonary resuscitation in out-of-hospital cardiac arrest patients in Sweden. Resuscitation, 47(1), 59-70. https://doi.org/10.1016/s0300-9572(00)00199-4

Joseph, N., Narayanan, T., bin Zakaria, S., Nair, A. V., Belayutham, L., Subramanian, A. M., & Gopakumar, K. G. (2015). Awareness, attitudes and practices of first aid among school teachers in Mangalore, south India. Journal of Primary Health Care, 7(4), 274-281. https://doi.org/10.1071/HC15274

Keeton, M., Sheckley, B., & Griggs, J. (2002). Efficiency and effectiveness in higher education: Dubuque, IA: Kendall/Hunt Publishing Company.

Kolb, A. Y., & Kolb, D. A. (2005). Learning Styles and Learning Spaces: Enhancing Experiential Learning in Higher Education. Academy of Management Learning & Education, 4(2), 193-212. https://doi.org/10.5465/amle.2005.17268566

Kurečková, V., Gabrhel, V., Zámečník, P., Řezač, P., Zaoral, A., & Hobl, J. (2017). First aid as an important traffic safety factor – evaluation of the experience-based training. European Transport Research Review, 9(1). https://doi.org/10.1007/s12544-016-0218-4

Lester, C. A., Weston, C. F. M., Donnelly, P. D., Assar, D., & Morgan, M. J. (1994). THE NEED FOR WIDER DISSEMINATION OF CPR SKILLS – ARE SCHOOLS THE ANSWER. Resuscitation, 28(3), 233-237. https://doi.org/10.1016/0300-9572(94)90069-8

Maconochie, I. K., Bingham, R., Eich, C., Lopez-Herce, J., Rodriguez-Nunez, A., Rajka, T., . . . Paediat Life Support, S. (2015). European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015 Section 6. Paediatric life support. Resuscitation, 95, 223-248. https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2015.07.028

Monsieurs, K. G., Nolan, J. P., Bossaert, L. L., Greif, R., Maconochie, I. K., Nikolaou, N. I., . . . Grp, E. R. C. G. W. (2015). European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015 Section 1. Executive summary. Resuscitation, 95, 1-80. https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2015.07.038

Nikolaou, N. I., Arntz, H. R., Bellou, A., Beygui, F., Bossaert, L. L., Cariou, A., & Initial Management Acute, C. (2015). European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015 Section 8. Initial management of acute coronary syndromes. Resuscitation, 95, 264-277. https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2015.07.030

Perkins, G. D., Handley, A. J., Koster, R. W., Castren, M., Smyth, M. A., Olasveengen, T., . . . Adult Basic Life Support, A. (2015). European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015 Section 2. Adult basic life support and automated external defibrillation. Resuscitation, 95, 81-99. https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2015.07.015

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. [online]. Praha, NÚV, 2007. 104 s. [cit. 2018-07-16]. Dostupné z WWW: <http://www.nuv.cz/file/159>

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. [online]. Praha: MŠMT, 2017. 166 s. [cit. 2018-07-16]. Dostupné z WWW: <http://www.msmt.cz/file/43792/>

Ransone, J., & Dunn-Bennett, L. R. (1999). Assessment of first-aid knowledge and decision making of high school athletic coaches. Journal of Athletic Training, 34(3), 267-271.

Savastano, S., & Vanni, V. (2011). Cardiopulmonary resuscitation in real life: The most frequent fears of lay rescuers. Resuscitation, 82(5), 568-571. https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2010.12.010

Tachakra, S. (1997). Příručka první pomoci (1 ed.). Bratislava INA.

Truhlar, A., Deakin, C. D., Soar, J., Khalifa, G. E. A., Alfonzo, A., Bierens, J., . . . Cardiac Arrest, S. (2015). European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015 Section 4. Cardiac arrest in special circumstances. Resuscitation, 95, 148-201. https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2015.07.017

Tzigkounakis, V., & Merglova, V. (2008). Attitude of Pilsen primary school teachers in dental traumas. Dental Traumatology, 24(5), 528-531. https://doi.org/10.1111/j.1600-9657.2008.00645.x

Zámečník, P., Kurečková, V., Böhmová, K., & Šucha, M. (2014). First aid training in driving schools – uselessness or relevant measure with considerable potential? Psychology and its Contexts(5), 107-115.

Zideman, D. A., De Buck, E. D. J., Singletary, E. M., Cassan, P., Chalkias, A. F., Evans, T. R., . . . Vandekerckhove, P. G. (2015). European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015 Section 9. First aid. Resuscitation, 95, 278-287. https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2015.07.031

Zvěřinová, G. (2018). Analýza miskoncepcí v první pomoci u pedagogů základních škol a gymnázií v České republice (diplomová práce). Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta. Katedra učitelství a didaktiky biologie.


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací