článek

Měkkýši v ekologických souvislostech

Tomáš Kebert, Dagmar Říhová

informace

ročník: 27
rok: 2018
číslo: 1
plný text: PDF

datum elektronické publikace: 1. 4. 2018
DOI: 10.14712/25337556.2018.1.2
ISSN (elektronická verze): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstrakt

Měkkýši jsou úzce spjati s prostředím, vněmž žijí, jakožto i s četnými dalšími organizmy. Na jejich příkladu se dají představit různé ekologické interakce. Na tyto skutečnosti může být zaměřená exkurze do míst, která jsou na tyto živočichy bohatá, zde je popsána exkurze na buližníkové suky Výrovka v CHKO Křivoklátsko. Při ní by účastníci mohli pozorovat prostředí a různé organizmy vč. plžů, dát je do souvislosti za užití ekologických pojmů a na základě toho upevnit představu o tom, co je ekologie. Doprovodný obsah k článku je k dispozici na webu vyrovka.8u.cz.


klíčová slova

měkkýši, exkurze, ochrana přírody, didaktika

plný text (PDF )

PDF

Reference

Anděra, M., Horáček, I., Hošek, J., & Rožánková, J. (2005). Poznáváme naše savce. Praha: Sobotáles.

Barker, G. M. (Ed.). (2004). Natural Enemies of Terrestrial Molluscs. Trowbridge: CABI. https://doi.org/10.1079/9780851993195.0000

Dvořák, L., & Horsák, M. (2003). Současné poznatky o plzáku Arion lusitanicus (Mollusca: Pulmonata) v České republice. Časopis Slezského Muzea Opava, 52, 67–71.

Farkač, J., Král, D., & Škorpík, M. (2005). Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Gaisler, J., & Dungel, J. (2002). Atlas savců České a Slovenské republiky (1. vyd.). Praha: Academia.

Horsák, M., Čejka, T., Juřičková, L., Beran, L., Horáčková, J., Hlaváč, J. Č., … Ložek, V. (2016). Check-list and distribution maps of the molluscs of the Czech and Slovak Republics. Získáno 28. prosinec 2016, z http://mollusca.sav.sk/malacology/checklist.htm

Horsák, M., Juřičková, L., & Picka, J. (2013). Měkkýši České a Slovenské republiky = Molluscs of the Czech and Slovak Republics. Zlín: Kabourek.

Jensen, L. B. (1963). Royal Purple of Tyre. Journal of Near Eastern Studies, 22(2), 104–118. https://doi.org/10.1086/371717

Juřičková, L., & Kučera, T. (2005). Ruins of medieval castles as refuges of interesting land snails in the landscape. In Contributions to Soil Zoology in Central Europe I (s. 41–46). České Budějovice: IBS AS CR.

Kappes, H. (2005). Influence Of Coarse Woody Debris On The Gastropod Community Of A Managed Calcareous Beech Forest In Western Europe. Journal of Molluscan Studies, 71(2), 85–91. https://doi.org/10.1093/mollus/eyi011

Kebert, T. (2017). Měkkýši buližníkových suků v CHKO Křivoklátsko a jejich využití ve výuce (Diplomová práce). Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Praha. Získáno z vyrovka.8u.cz

Lisický, M. J. (1991). Mollusca Slovenska (Vyd. 1). Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.

Ložek, V. (1956). Klíč československých měkkýšů. Bratislava: Slovenská akademie věd.

Ložek, V. (2003a). Substrát, půda, vegetace a měkkýši 1. Ekologie evropských měkkýšů ve světle současných poznatků. Živa, (4), 146–148.

Ložek, V. (2003b). Substrát, půda, vegetace a měkkýši 2. Svědectví měkkýšů o historii naší přírody a krajiny. Živa, (5), 198–201.

Pfleger, V., & Pradáč, J. (1981). Krása lastur. Praha: Academia.

Protiva, T. (2017). Šneci čeledi Achatinidae k prodeji. Získáno 7. září 2017, z http://landsnails.org/cs/Prodej/%C5%A0neci/Achatinidae

Raut, S. K., & Barker, G. M. (2002). Achatina fulica Bowdich and other Achatinidae as pests in tropical agriculture. In G. M. Barker (Ed.), Molluscs as crop pests (s. 55–114). Wallingford: CABI. https://doi.org/10.1079/9780851993201.0055

Simonová, J. (2015). I čeští plži mohou přežít průchod trávicím traktem ptáků. Živa, (5), 253–254.

Yildirim, M. Z., Kebapçi, Ü., & Gümüş, B. A. (2004). Edible Snails (Terrestrial) of Turkey. TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, 28(4), 329–335.


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací