article

Molluscs in Ecological Context

Tomáš Kebert, Dagmar Říhová

information

volume: 27
year: 2018
issue: 1
fulltext: PDF

online publishing date: 1/4/2018
DOI: 10.14712/25337556.2018.1.2
ISSN (Online): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstract

Molluscs are tightly connected with their environment and also have significant relations to other organisms. They can be used as model group for presentation of various ecological interactions. This paper presents an outline of excursion to mollusc-rich place boulder site Výrovka in PLA Křivoklátsko (Central Bohemia, Czech Republic) focused on such information. The main goal of the field trip is to examine locally specific environment and various organisms, namely land snails, and put them into context using ecological terms. This enables the understanding of concept of ecology. The supporting material can be found at vyrovka.8u.cz.


keywords

molluscs, ecology, excursion, environmental protection, didactics

fulltext (PDF )

PDF

References

Anděra, M., Horáček, I., Hošek, J., & Rožánková, J. (2005). Poznáváme naše savce. Praha: Sobotáles.

Barker, G. M. (Ed.). (2004). Natural Enemies of Terrestrial Molluscs. Trowbridge: CABI. https://doi.org/10.1079/9780851993195.0000

Dvořák, L., & Horsák, M. (2003). Současné poznatky o plzáku Arion lusitanicus (Mollusca: Pulmonata) v České republice. Časopis Slezského Muzea Opava, 52, 67–71.

Farkač, J., Král, D., & Škorpík, M. (2005). Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Gaisler, J., & Dungel, J. (2002). Atlas savců České a Slovenské republiky (1. vyd.). Praha: Academia.

Horsák, M., Čejka, T., Juřičková, L., Beran, L., Horáčková, J., Hlaváč, J. Č., … Ložek, V. (2016). Check-list and distribution maps of the molluscs of the Czech and Slovak Republics. Získáno 28. prosinec 2016, z http://mollusca.sav.sk/malacology/checklist.htm

Horsák, M., Juřičková, L., & Picka, J. (2013). Měkkýši České a Slovenské republiky = Molluscs of the Czech and Slovak Republics. Zlín: Kabourek.

Jensen, L. B. (1963). Royal Purple of Tyre. Journal of Near Eastern Studies, 22(2), 104–118. https://doi.org/10.1086/371717

Juřičková, L., & Kučera, T. (2005). Ruins of medieval castles as refuges of interesting land snails in the landscape. In Contributions to Soil Zoology in Central Europe I (s. 41–46). České Budějovice: IBS AS CR.

Kappes, H. (2005). Influence Of Coarse Woody Debris On The Gastropod Community Of A Managed Calcareous Beech Forest In Western Europe. Journal of Molluscan Studies, 71(2), 85–91. https://doi.org/10.1093/mollus/eyi011

Kebert, T. (2017). Měkkýši buližníkových suků v CHKO Křivoklátsko a jejich využití ve výuce (Diplomová práce). Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Praha. Získáno z vyrovka.8u.cz

Lisický, M. J. (1991). Mollusca Slovenska (Vyd. 1). Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.

Ložek, V. (1956). Klíč československých měkkýšů. Bratislava: Slovenská akademie věd.

Ložek, V. (2003a). Substrát, půda, vegetace a měkkýši 1. Ekologie evropských měkkýšů ve světle současných poznatků. Živa, (4), 146–148.

Ložek, V. (2003b). Substrát, půda, vegetace a měkkýši 2. Svědectví měkkýšů o historii naší přírody a krajiny. Živa, (5), 198–201.

Pfleger, V., & Pradáč, J. (1981). Krása lastur. Praha: Academia.

Protiva, T. (2017). Šneci čeledi Achatinidae k prodeji. Získáno 7. září 2017, z http://landsnails.org/cs/Prodej/%C5%A0neci/Achatinidae

Raut, S. K., & Barker, G. M. (2002). Achatina fulica Bowdich and other Achatinidae as pests in tropical agriculture. In G. M. Barker (Ed.), Molluscs as crop pests (s. 55–114). Wallingford: CABI. https://doi.org/10.1079/9780851993201.0055

Simonová, J. (2015). I čeští plži mohou přežít průchod trávicím traktem ptáků. Živa, (5), 253–254.

Yildirim, M. Z., Kebapçi, Ü., & Gümüş, B. A. (2004). Edible Snails (Terrestrial) of Turkey. TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, 28(4), 329–335.


We use cookies to analyse our traffic. More information