článek

Inspirace z Českého lékopisu pro praktickou výuku chemie na střední škole

Helena Mašláňová, Marta Klečková

informace

ročník: 26
rok: 2017
číslo: 4
plný text: PDF

datum elektronické publikace: 31. 12. 2017
DOI: 10.14712/25337556.2017.4.2
ISSN (elektronická verze): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstrakt

Český lékopis je jedinečná databáze chemických a fyzikálních vlastností látek používaných jako součásti léků. Data mohou být použita jako inspirace pro školní chemické pokusy. Tento článek představuje pět příkladů jednoduchých a názorných pokusů založených na informacích z lékopisu. Popis každého pokusu zahrnuje podrobný postup, seznam chemikálií a laboratorního vybavení spolu s metodickým návodem pro učitele. Součástí tohoto návodu je doba nutná k provedení pokusu, obtížnost a bezpečnost práce. Dále jsou zahrnuty vybrané farmaceutické informace, které jsou vhodné pro propojení chemie jako školního předmětu a každodenního života žáků.


klíčová slova

výuka chemie, chemický pokus, Český lékopis

plný text (PDF )

PDF

Reference

Blešová, M. a M. Žemlička (2000): Analýza léčiv, zkoušky totožnosti. Brno: Ediční středisko VFUB.

Český lékopis 1997 (2017, duben 19). Příloha k vyhlášce č. 1/1998 Sb. Získáno z http://www.lekopis.cz/

Český lékopis 2002 (2002). Praha: Grada Publishing, a.s.

Hampl, F., Rádl, S. a J. Paleček (2015): Farmakochemie. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická.

Klimeš, J., Sochor, J., Mokrý, M., Kastner, P. a P. Pilařová. (2006): Kontrola léčiv I. Praha. Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum.

Komárek, P., Rabišková, M. et al. (2006): Technologie léků. Praha: Galén.

Mašláňová, H. (2017, duben 19): Identifikace analgetika ve vzorku na základě TLC. Olomouc: Elektronická učebnice. Získáno z: https://eluc.kr-olomoucky.cz/uploads/attachments/44/Identifikace_analgetik.pdf

Martínková, J., Chládek, J., Mičuda, S. a J. Chládková. (2007). Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů. Praha: Grada Publishing, a.s.


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací