article

Inspiration by the Czech Pharmacopoeia for Practical Chemistry Education at High Schools

Helena Mašláňová, Marta Klečková

information

volume: 26
year: 2017
issue: 4
fulltext: PDF

online publishing date: 31/12/2017
DOI: 10.14712/25337556.2017.4.2
ISSN (Online): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstract

The Czech Pharmacopoeia is a unique database of chemical and physical properties of substances used as drug components. These data could be used as an inspiration for school chemical experiments. This paper presents five examples of simple and nice experiments, which were designed on the Pharmacopoeia text basis. The description of every experiment contains not only step-by-step process and the list of chemicals and laboratory equipment used, but also guidelines for teachers (duration of the experiment, difficulty of the experiment and safety concerns) and some related pharmaceutical information, which adds to the connection between chemistry education and real life.


keywords

chemistry teaching, chemical experiment, Czech Pharmacopoeia

fulltext (PDF )

PDF

References

Blešová, M. a M. Žemlička (2000): Analýza léčiv, zkoušky totožnosti. Brno: Ediční středisko VFUB.

Český lékopis 1997 (2017, duben 19). Příloha k vyhlášce č. 1/1998 Sb. Získáno z http://www.lekopis.cz/

Český lékopis 2002 (2002). Praha: Grada Publishing, a.s.

Hampl, F., Rádl, S. a J. Paleček (2015): Farmakochemie. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická.

Klimeš, J., Sochor, J., Mokrý, M., Kastner, P. a P. Pilařová. (2006): Kontrola léčiv I. Praha. Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum.

Komárek, P., Rabišková, M. et al. (2006): Technologie léků. Praha: Galén.

Mašláňová, H. (2017, duben 19): Identifikace analgetika ve vzorku na základě TLC. Olomouc: Elektronická učebnice. Získáno z: https://eluc.kr-olomoucky.cz/uploads/attachments/44/Identifikace_analgetik.pdf

Martínková, J., Chládek, J., Mičuda, S. a J. Chládková. (2007). Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů. Praha: Grada Publishing, a.s.


We use cookies to analyse our traffic. More information