článek

Dopady vybraných klimatických změn na rostliny – učební úlohy

Jana Nedělová, Věra Čížková, Zdeněk Opatrný

informace

ročník: 28
rok: 2019
číslo: 4
plný text: PDF

datum elektronické publikace: 31. 12. 2019
DOI: 10.14712/25337556.2019.4.3
ISSN (elektronická verze): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstrakt

Globální klimatické změny představují významné a aktuální téma, se kterým by měla být veřejnost a především mladá generace dostatečně seznámena. V současně platných učebnicích biologie i v RVP pro gymnázia je této problematice ale věnována poměrně malá pozornost. Poznatky přitom není nutné žákům předávat pouze v podobě holých faktů, které by museli memorovat. Naopak je žádoucí, aby žáci sami aktivně získávali informace o dané problematice, kriticky nad nimi přemýšleli a porozuměli jim. Proto cílem tohoto příspěvku je v návaznosti na článek Voda a stres rostlin uveřejněný v čísle 2019/4 tohoto časopisu zpracovat dané téma v didaktické rovině formou devatenácti aktivizujících učebních úloh určených především pro žáky vyššího gymnázia. Žáci k jejich správnému vyřešení musí vyvodit informace z úvodních textů, grafů, tabulek nebo obrázků a zároveň nad nimi kriticky přemýšlet a do jisté míry uplatnit i dříve získané poznatky a zkušenosti. Takto osvojené poznatky pak mohou přesvědčivěji uplatňovat nejen přímo ve škole, ale i mimo ni. K úlohám je připojeno autorské řešení. Navržené úlohy byly vybrány ze souboru 30 úloh zpracovaných k danému tématu, které byly orientačně vyzkoušeny při pedagogických praxích na gymnáziu.


klíčová slova

globální klimatická změna, rostliny, stres, voda, sucho, zasolení, výuka, učební úlohy, genetické modifikace, šlechtění rostlin

plný text (PDF )

PDF

Reference

Andrová, J., Opatrný, Z., Čížková, V. (2016a). Transgenní plodiny I. Biologie, chemie, zeměpis, 25 (2): 62-68.

Andrová, J., Opatrný, Z., Čížková, V. (2016b). Transgenní plodiny II. Biologie, chemie, zeměpis, 25 (3): 108-113.

Andrová, J., Čížková, V., Opatrný, Z. (2016c). Učební úlohy k tématu transgenní plodiny. Biologie, chemie, zeměpis, 25 (4): 166-171.

Castiglioni, P., Warner, D., Bensen, R. J., Anstrom, D. C., Harrison, J., Stoecker, M., Abad, M., Kumar, G., Salvador, S., D’Ordine, R., Navarro, S., Back, S., Fernandes, M., Targolli, J., Dasgupta, S., Bonin, C., Luethy, M. H., Heard, J. E. (2008). Bacterial RNA chaperones confer abiotic stress tolerance in plants and improved grain yield in maize under water-limited conditions. Plant Physiology 147: 446–455. https://doi.org/10.1104/pp.108.118828

DiLeo, M. (2012). Biology Fortified. Monsanto’s GM Drought Tolerant Corn, online: http://www.biofortified.org/2012/08/monsantos-gm-drought-tolerant-corn/, cit. 25. 1. 2014.

Eurobarometer (2010). Eurobarometer 73.1: Biotechnology: report, online: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_341_en.pdf, cit. 30. 7. 2014.

IPCC (2007a). Climate Change 2007 (Fourth Assessment Report): The physical science basis. Summary for policymakers, online: http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/spm.html, cit. 9. 12. 2013.

IPCC (2007b). Climate Change 2007 (Fourth Assessment Report): Impacts, adaptions and vulnerability. Summary for policymakers, online:

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg2/en/spm.html, cit. 9. 12. 2013.

Moldan, B. (2009). Podmaněná planeta. Praha: Nakladatelství Karolinum. ISBN 978-80-246-1580-6.

Munns, R. and Tester, M. (2008). Mechanism of Salinity Tolerance. Annual Rewiew of Plant Biology 59: 651–681. https://doi.org/10.1146/annurev.arplant.59.032607.092911

Nátr, L. (2011). Příroda, nebo člověk? Služby ekosystémů. Praha: Nakladatelství Karolinum. ISBN 978-80-246-1888-3.

Nedělová, J. (2014). Geneticky modifikované rostliny ve vztahu k řešení problematiky globálních klimatických změn (diplomová práce), nepublikováno. PřF UK.

Opatrný, Z., Nedělová, J., Čížková, V. (2019). Geneticky modifikované rostliny odolné k suchu a zasolení. Biologie, chemie, zeměpis, 28 (4):

Ortiz, R., Iwanaga, M., Reynolds, M. P., Wu, H., Crouch, J. H. (2007). Overview on crop genetic engineering for drought-prone environments. Journal of SAT Agricultural Research 4 (1): 1–30.

Procházka, S., Macháčková, I., Krekule, J., Šebánek, J. (1998). Fyziologie rostlin. Praha: Academia. ISBN 80-200-0586-2.

Wang, Y., Beaith, M., Chalifoux, M., Ying, J., Uchacz, T., Sarvas, C., Griffiths, R., Kuzma, M., Wan, J., Huang, Y. (2009). Shoot-specific down-regulation of protein farnesyltransferase (α-subunit) for yield protection against drought in canola. Molecular Plant 2 (1): 191–200. https://doi.org/10.1093/mp/ssn088

Yadav, S., Irfan, M., Ahmad, A., Hayat, S. (2011). Causes of salinity and plant manifestations to salt stress: a rewiew. Journal of Environmental Biology 32: 667–685.


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací