článek

Historicky významné budovy jako cíl petrologické exkurze

Jana Poupová

informace

ročník: 29
rok: 2020
číslo: 3
plný text: PDF

datum elektronické publikace: 1. 10. 2020
DOI: 10.14712/25337556.2020.3.2
ISSN (elektronická verze): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstrakt

Na řadě českých gymnázií vyučují geologickou problematiku učitelé s aprobací zeměpis či biologie. Právě jim je určen tento článek, který nabízí námět na školní exkurzi zaměřenou na výuku hornin. Jeho cílem je usnadnit učitelům „negeologům“ přípravu petrologické exkurze, která využívá městský prostor. Článek popisuje trasu vedoucí po pražských památkách Nového a Starého Města, během níž je možné žákům ukázat různé horniny jakožto stavební materiál historických budov. Trasa je navržena tak, aby ji bylo možné absolvovat jako okruh celou pěšky a aby během ní žáci viděli co nejvíc rozmanitých hornin, jmenovitě opuku, pískovec, žulu, travertin, hadec, mramor a břidlici. Na trase jsou zastoupeny budovy z různých historických období – od románské rotundy, přes gotickou radnici, barokní kostel a novorenesanční reprezentativní stavby až po budovy různých moderních stylů z první i druhé poloviny 20. století. Text dále obsahuje rady pro učitele, jak podobnou exkurzi připravit v jiných částech Prahy, ev. v jiném městě, a jak lze exkurzi rozšířit, budeme-li si všímat sochařské výzdoby města, dlažby v ulicích či interiérů staveb. Článek odkazuje čtenáře na literaturu zaměřenou na horniny použité jako stavební materiál v Praze. Součástí textu jsou také náměty na úkoly do pracovního listu pro žáky. Exkurze tohoto typu je vhodná pro žáky vyššího i nižšího gymnázia, její přínos spočívá hlavně v propojení zdánlivě nesouvisejících školních předmětů (geologie a dějepisu), v poznávání domovského města a v kultivaci výtvarného cítění žáků.


klíčová slova

horniny, výuka petrologie, geologická exkurze, historické budovy

plný text (PDF )

PDF

Reference

Březinová, D., Bukovanská, M., Dudková, I., & Rybařík, V. (1996). Praha kamenná. Praha: Národní muzeum.

Dudíková Schulmannová, B. Významné stavby a umělecká díla pravého břehu řeky Vltavy (od náměstí Jana Palacha až pod Emauzy), dostupné na http://www.geology.cz/svet-geologie/vylety/vylety/vychazka_PRAHA_web.pdf.

Dvořák, J. (1996). Kámen středověkých staveb na Moravě. Archaeologia Historica, 21(1), 509-512.

Elkins, J. T., & Elkins, N. M. L. (2007). Teaching geology in the field: Significant geoscience concept gains in entirely field-based introductory geology courses. Journal of geoscience education, 55(2), 126-132. https://doi.org/10.5408/1089-9995-55.2.126

Chlupáč, I. (1999). Vycházky za geologickou minulostí Prahy a okolí, Praha: Academia.

Jirásková, K. (2013). Geologické učivo ve školních vzdělávacích programech gymnázií (bakalářská práce). Univerzita Karlova, Praha.

Kovanda, J. (2001). Neživá příroda Prahy a jejího okolí. Praha: Academia, Český geologický ústav.

Kuldová, S., & Chromý, P. (2006). Exkurze na hřbitov? Geografické rozhledy, 15(3), 8-9.

Pekarovics, F. (2018). Pražské metro jako prostor pro realizaci geologických exkurzí (diplomová práce). Univerzita Karlova, Praha.

Thompson, D. B. (1975). Types of geological fieldwork in relation to the objectives of teaching science. Geology, 83(6), 52-61.


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací