článek

HODINA BIOLOGIE PRO ŽIVOT

Kristýna Šebková

informace

ročník: 30
rok: 2021
číslo: 3
plný text: PDF
elektronická příloha

datum elektronické publikace: 8. 12. 2021
DOI: 10.14712/25337556.2021.3.1
ISSN (elektronická verze): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstrakt

Cévní mozková příhoda a ischemické choroby srdeční patří spolu mezi nejčastější příčiny mortality ve světě. Projekt HOBIT byl vytvořen právě proto, aby se zvýšilo povědomí o těchto nemocech a stoupl tak počet lidí, kteří jsou schopni onemocnění rozpoznat a správně zareagovat. Je zaměřený zejména na žáky základních škol a víceletých gymnázií, ale vstoupit do něj může i široká veřejnost. Cíleno je na jednoduché rozpoznání příznaků, poskytnutí první pomoci a rychlé zavolání záchranné služby. Život může zachránit každý.


klíčová slova

Cévní mozková příhoda, Infarkt myokardu, HOBIT, projekt, první pomoc, příznaky, FAST

plný text (PDF )

PDF

Reference

WHO (2020). The top 10 causes of death. Dostupné z: https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/the-top- 10-causes-of-death

HUTYRA, M., ŠAŇÁK, D., BARTÁKOVÁ, A., & TÁBORSKÝ, M. (2011). Kardioembolizační ischemické cévní mozkové příhody. Grada Publishing, a. s., Praha

WAFA, H., WOLFE, CH., EMMETT, E., ROTH, G., JOHNSON, C., & WANG, Y. (2020). Burden of stroke in Europe: Thirty-Year Projections of Incidence, Prevalence, Deaths, and Disability-Adjusted Life Years. American Hearth Association. https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.120.029606

MIKULÍK, R., & POKORNÁ, H. (2009). Povědomí o CMP u žáků základních a středních škol v ČR. Dostupné z: https://socv2.nidv.cz/archiv31/getWork/hash/1090f624-518a-102c-aea7-001e6886262a

VONDRÁČKOVÁ, L., & MIKULÍK, R. (2017). Public stroke education: Current status worldwide and projects to increase awareness in the Czech Republic. Cor et Vasa [online]. ISSN 00108650. https://doi.org/10.1016/j. Crvasa.2016.12.004

MÁLEK, J., & KNOR, J. (2019). Lékařská první pomoc v urgentních stavech. Grada Publishing, a. s., Praha

FNUSA-ICRC (2013). Projekt HOBIT. Brno. Dostupné z: https://www.projekthobit.cz /index.php/cz/

SOBOTKOVÁ, P., SVOBODOVÁ, V., & POKORNÁ, H. (2015). Education of children about stroke and heart attack: Feasibility and effectiveness pilot study. Journal of the Neurological Sciences [online]. ISSN 0022510x. https://doi.org/10.1016/j.jns.2015.08.327

MIKULÍK, R., VONDRÁČKOVÁ, L., POKORNÁ, H., SVOBODOVÁ, V., GRECU, A. M., VÍTOVEC, J., NEUMANN, J., & SUCHÝ, O. (2019). Feasibility and efficacy of an educational programme to increase awareness of stroke and heart attack in children [online]. Dostupné z: https://journals.sagepub.com. https://doi.org/10.1177/0017896919849080


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací