článek

Chemické reakce jako kritické místo učiva chemie na základní škole

Karel Kolář, Martin Bílek, Jiří Rychtera, Veronika Machková, Kateřina Chroustová

informace

ročník: 28
rok: 2019
číslo: 4
plný text: PDF

datum elektronické publikace: 31. 12. 2019
DOI: 10.14712/25337556.2019.4.1
ISSN (elektronická verze): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstrakt

Tematický celek Chemické reakce byl identifikován v rámci výzkumného šetření projektu OP VVV „Didaktika: Člověk a příroda A“ na základě rozhovorů s učiteli chemie jako jedno z kritických a zároveň i klíčových míst v učivu chemie základní školy a odpovídajících ročnících víceletého gymnázia. Tuto skutečnost také potvrzují výsledky šetření TIMSS 2007, ze kterých je zřejmá nejnižší průměrná úspěšnost v tomto tématu, a to nejen u žáků v České republice, ale i v zahraničí. Zabývali jsme se proto okolnostmi tohoto stavu a jeho možného zlepšení, a to v širších souvislostech. V prvé řadě se jednalo o studium legislativních dokumentů (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání apod.) a prezentací tematického celku v českých učebnicích chemie pro 2. stupeň základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií, následované tvorbou návrhů souborů experimentů, experimentálních cyklů aj., zaměřených na reaktivitu chemických látek. V publikaci je uvedena ukázka souboru pokusů, tzv. experimentálního cyklu, vztahujícího se k mědi a jejím sloučeninám, které se vyznačují výraznými barevnými změnami, případně změnami skupenství složek reakční směsi. Analýzou průběhu chemických experimentů, které jsou doplněny jednoduchými testy pro určení reakčních produktů, lze přispět ke zpřesnění klasifikace chemických reakcí podle vybraných kritérií prováděných žáky a k jejich bližšímu poznání chemických reakcí.


klíčová slova

chemické reakce, kritické místo učiva chemie, základní škola

plný text (PDF )

PDF

Reference

Beneš, P., Pumpr, V. & Banýr, J. (1993). Základy chemie 1: pro 2. stupeň základní školy, nižší ročníky víceletých gymnázií a středních škol. Praha: Fortuna.

Bílek, M. & Rychtera, J. (1999). Chemie krok za krokem. Praha: Moby Dick.

Blažek, R. & Příhodová, J. (2016). Mezinárodní šetření PISA 2015. Národní zpráva, Přírodovědná gramotnost, Praha: ČŠI. Dostupné z: http://www.csicr.cz/html/PISA2015/html5/index.html

Gažo, J. et al. (1981). Všeobecná a anorganická chémia. Bratislava: Alfa.

GCC (2016). The Copper Cycle. GCC CHM 151LL. p. 1–12. Dostupné z: goo.gl/uCWhu1

Isley, M. (2018). Classifying Chemical Reactions. Carolina.com. Dostupné z: https://goo.gl/tSfe45

Mach, J., Plucková, I. & Šibor, J. (2014). Chemie 8 – Úvod do obecné a anorganické chemie. Brno: Nová škola.

Mička, Z. & Lukeš, I. (2016). Teoretické základy anorganické chemie. Praha: Karolinum.

MŠMT (2017). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: MŠMT. Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/43792_1_1/

Rychtera, J., Bílek, M., Bártová, I., Chroustová, K., Sloup, R., Šmídl, M., Machková, V., Štrofová, J., Kolář, K. & Kesnerová Řádková, O. (2018). Která jsou klíčová, kritická a dynamická místa počáteční výuky chemie v České republice? Arnica. 8(1), p. 35–44. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň. ISSN 1804-8366. Dostupné z: https://www.arnica.zcu.cz/images/casopis/2018/Arnika_2018_1-5_Rychtera-Bilek--web.pdf

Škoda, J. & Doulík, P. (2006). Chemie 8: pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Nakladatelství Fraus.

Škoda, J. & Doulík, P. (2007). Chemie 9: pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Nakladatelství Fraus.

Todd, D. & Hobey, W. D. (1985). An Improvment in the Classical Copper Cycle Experiment. Journal of Chemical Education. 62(2), p. 177. https://doi.org/10.1021/ed062p177

Vondrová, N., Rendl, M. et al. (2015). Kritická místa matematiky základní školy v řešení žáků. Praha: Karolinum.

Walker, M. et al. (2012). Green Chemistry Module. Types of Reactions: The Copper Cycle. New York: New York State Pollution Prevention Institute. Dostupné z: http://hhw.uvlsrpc.org/files/2613/7218/4212/NYSP2I_Green_Chem_Module_Types_of_Reactions_Copper_Cycle.


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací