article

Chemical Reactions as Critical Point in Chemistry Curriculum in Lower Secondary School

Karel Kolář, Martin Bílek, Jiří Rychtera, Veronika Machková, Kateřina Chroustová

information

volume: 28
year: 2019
issue: 4
fulltext: PDF

online publishing date: 31/12/2019
DOI: 10.14712/25337556.2019.4.1
ISSN (Online): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstract

The thematic unit Chemical Reactions was identified as a critical point and also as a key point in the chemistry curriculum in lower secondary school, based on interviews with teachers of chemistry under an OP RDE research project called “Didactics: Man and Nature A”. The lowest average success of pupils in this topic in the Czech Republic and abroad is also evident from the results of the TIMSS 2007. Therefore, in this paper, we have dealt with the circumstances of this situation and its possible improvement, in a broader context. We present a study of legislative documents (the Framework Education Program for Basic Education, etc.), as well as the thematic unit in Czech chemistry textbooks for lower secondary schools, and follow with proposals for an array of experiments, experimental cycles, etc., focused on the reactivity of chemicals. The array of experiments are experimental cycles relating to copper and its compounds, which are characterized by significant color changes or changes in the state of matter of the compounds of the reaction mixture. This can be instrumental in the more precise classification of chemical reactions according to selected criteria by learners and their better understanding of chemical reactions through analyzing the course of these experiments, supplemented by simple tests for determining reaction products.


keywords

chemical reactions, chemistry, grammar school, critical point

fulltext (PDF )

PDF

References

Beneš, P., Pumpr, V. & Banýr, J. (1993). Základy chemie 1: pro 2. stupeň základní školy, nižší ročníky víceletých gymnázií a středních škol. Praha: Fortuna.

Bílek, M. & Rychtera, J. (1999). Chemie krok za krokem. Praha: Moby Dick.

Blažek, R. & Příhodová, J. (2016). Mezinárodní šetření PISA 2015. Národní zpráva, Přírodovědná gramotnost, Praha: ČŠI. Dostupné z: http://www.csicr.cz/html/PISA2015/html5/index.html

Gažo, J. et al. (1981). Všeobecná a anorganická chémia. Bratislava: Alfa.

GCC (2016). The Copper Cycle. GCC CHM 151LL. p. 1–12. Dostupné z: goo.gl/uCWhu1

Isley, M. (2018). Classifying Chemical Reactions. Carolina.com. Dostupné z: https://goo.gl/tSfe45

Mach, J., Plucková, I. & Šibor, J. (2014). Chemie 8 – Úvod do obecné a anorganické chemie. Brno: Nová škola.

Mička, Z. & Lukeš, I. (2016). Teoretické základy anorganické chemie. Praha: Karolinum.

MŠMT (2017). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: MŠMT. Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/43792_1_1/

Rychtera, J., Bílek, M., Bártová, I., Chroustová, K., Sloup, R., Šmídl, M., Machková, V., Štrofová, J., Kolář, K. & Kesnerová Řádková, O. (2018). Která jsou klíčová, kritická a dynamická místa počáteční výuky chemie v České republice? Arnica. 8(1), p. 35–44. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň. ISSN 1804-8366. Dostupné z: https://www.arnica.zcu.cz/images/casopis/2018/Arnika_2018_1-5_Rychtera-Bilek--web.pdf

Škoda, J. & Doulík, P. (2006). Chemie 8: pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Nakladatelství Fraus.

Škoda, J. & Doulík, P. (2007). Chemie 9: pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Nakladatelství Fraus.

Todd, D. & Hobey, W. D. (1985). An Improvment in the Classical Copper Cycle Experiment. Journal of Chemical Education. 62(2), p. 177. https://doi.org/10.1021/ed062p177

Vondrová, N., Rendl, M. et al. (2015). Kritická místa matematiky základní školy v řešení žáků. Praha: Karolinum.

Walker, M. et al. (2012). Green Chemistry Module. Types of Reactions: The Copper Cycle. New York: New York State Pollution Prevention Institute. Dostupné z: http://hhw.uvlsrpc.org/files/2613/7218/4212/NYSP2I_Green_Chem_Module_Types_of_Reactions_Copper_Cycle.


We use cookies to analyse our traffic. More information