článek

NÁDOROVÁ ONEMOCNĚNÍ A JEJICH ZAŘAZENÍ DO VÝUKY BIOLOGIE NA STŘEDNÍ ŠKOLE

Alžběta Anna Zelingrová, Karolína Kotvaltová Sezemská

informace

ročník: 32
rok: 2023
číslo: 4
plný text: PDF

datum elektronické publikace: 13. 3. 2024
DOI: 10.14712/25337556.2023.4.2
ISSN (elektronická verze): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstrakt

Nádorová onemocnění jsou v současné době ve vyspělých zemích jednou z hlavních příčin úmrtí. Přestože se s pojmem rakovina setkáváme ve společnosti každý den, málokterý středoškolský žák dokáže popsat, jak a proč nádory vznikají a jak těmto onemocněním předcházet. Proto byl v rámci diplomové práce navržen výukový celek, který by prohloubil znalosti žáků v této oblasti a dal jim komplexnější vhled do tématu. Cílem tohoto příspěvku je navržený výukový celek představit. Výukový celek je založen na formě kooperativního učení, kdy je aktivita v hodině na straně žáků. Žáci získají nový pohled na téma rakovina a také si procvičí dosavadní znalosti v oblastech molekulární a buněčné biologie, lidské fyziologie a biochemie. Výukový celek byl úspěšně ověřen na žácích pražského gymnázia ve dvou věkových kategoriích – 9. ročník ZŠ / 1. ročník SŠ a 3. a 4. ročník SŠ.


klíčová slova

nádorové onemocnění, kooperativní výuka, střední škola, výuka biologie

plný text (PDF )

PDF

Reference

Abraham, O., Szela, L., Feng, E., Egbujor, M., & Gay, S. (2021). Exploring Youth Perceptions About Cancer Prevention and Preferences for Education: a Qualitative Study. Journal of Cancer Education, 38(1), 50-59. https://doi.org/10.1007/s13187-021-02077-0

Altun, S. (2014). The effect of cooperative learning on students' achievement and views on the science and technology course. International Electronic Journal of Elementary Education, 7(3), 451-468.

Anand, P., Kunnumakara, A. B., Sundaram, C., Harikumar, K. B., Tharakan, S. T., Lai, O. S., Sung, B., & Aggarwal, B. B. (2008). Cancer is a preventable disease that requires major lifestyle changes. Pharmaceutical Research, 25(9), 2097-2116. https://doi.org/10.1007/s11095-008-9661-9

Barros, A., Moreira, L., Santos, H., Ribeiro, N., Carvalho, L., & Santos-Silva, F. (2014). "Cancer – Educate to Prevent" – high-school teachers, the new promoters of cancer prevention education campaigns. PloS One, 9(5). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0096672

Baudyšová, A. (2022). Nádorová onemocnění a jejich zařazení do výuky biologie na střední škole [Diplomová práce]. Univerzita Karlova.

Fonseca, L. M., & Testoni, I. (2012). The Emergence of Thanatology and Current Practice in Death Education. OMEGA – Journal of Death and Dying, 64(2), 157-169. https://doi.org/10.2190/OM.64.2.d

Gillies, R. M., & Boyle, M. (2010). Teachers' reflections on cooperative learning: Issues of implementation. Teaching and Teacher Education, 26(4), 933-940. https://doi.org/10.1016/j.tate.2009.10.034

Kang, J., Ciecierski, C. C., Malin, E. L., Carroll, A. J., Gidea, M., Craft, L. L., Spring, B., & Hitsman, B. (2014). A latent class analysis of cancer risk behaviors among U.S. college students. Preventive Medicine, 64, 121-125. https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2014.03.023

Kasíková, H. (1997). Kooperativní učení, kooperativní škola. Portál.

Keramati, M. R., & Gillies, R. M. (2021). Advantages and Challenges of Cooperative Learning in Two Different Cultures. Education Sciences 2022, 12(3), 3-17. https://doi.org/10.3390/educsci12010003

Kyle, R. G., Nicoll, A., Forbat, L., & Hubbard, G. (2013). Adolescents' awareness of cancer risk factors and associations with health-related behaviours. Health Education Research, 28(5), 816-827. https://doi.org/10.1093/her/cyt055

Mason, M. (2000). Teachers as Critical Mediators of Knowledge. Journal of Philosophy of Education, 34(2), 343-342. https://doi.org/10.1111/1467-9752.00177

Meng, H. C., & Jacobs, G. M. (2021). Cooperative Learning: A Foundation for Project Work. Beyond Words, 9(2), 123-132. https://doi.org/10.33508/bw.v9i2.3426

Parveen, Q., & Batool, S. (2012). Effect of cooperative learning on achievement of students in general science at secondary level. International Education Studies, 5(2), 154-158. https://doi.org/10.5539/ies.v5n2p154

Plachá, V. (2018). Zkušenosti učitelů s tématem smrti ve škole [Disertační práce]. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Siegel, R. L., Miller, K. D., & Jemal, A. (2019). Cancer statistics, 2019. CA: A Cancer Journal for Clinicians, 69(1), 7-34. https://doi.org/10.3322/caac.21551

Šedivá, V. (2007). Metodika skupinové práce a její hodnocení u žáků střední školy. Metodický Portál RVP.CZ. Získáno z ://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/1218/metodika-skupinove-prace-ajeji-hodnoceni-u-zaku-stredni-skoly.html

Xu, L., & Odum, M. (2019). Cancer Awareness and Behavioral Determinants Associated with Cancer Prevention – a Quantitative Study Among Young Adults in Rural Settings. Journal of Cancer Education, 34(3), 562-570. https://doi.org/10.1007/s13187-018-1342-8

Žaloudíková, I. (2009). Podpora zdraví a zdravého životního stylu s důrazem na onkologickou prevenci ve škole [Disertační práce]. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta.


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací