článek

Jazykovědný pohled na nomenklaturu: přínos pro výuku přírodních věd

Jana Poupová

informace

ročník: 28
rok: 2019
číslo: 1
plný text: PDF

datum elektronické publikace: 28. 2. 2019
DOI: 10.14712/25337556.2019.1.1
ISSN (elektronická verze): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstrakt

Jedním z cílů výuky přírodovědných předmětů je seznámit žáky se svébytností jazyka, který se v daném oboru používá. Pod tento cíl spadá požadavek, aby si žáci na odpovídající úrovni osvojili terminologii, a to jak v pasivní podobě (porozumění odbornému textu či sdělení), tak při samostatném vyjadřování. Součástí terminologie je také nomenklatura, tj. konkrétní názvy organismů, chemických entit nebo oblastí. Názvů, s nimiž se žák ZŠ a SŠ ve výuce přírodovědných předmětů setká, bývá velké množství a na žáky často působí nezvykle. Etymologický či tvaroslovný rozbor nomenklatury může ukázat přiléhavost i zdánlivě neopodstatněných názvů, a tím usnadnit jejich zapamatování. Obecně uznávaný je přínos jazykového rozboru latinských termínů. Tento článek však chce přitáhnout pozornost přímo k názvosloví, které nemusí být vždy odvozeno z latiny. Článek shrnuje poučení, která jazykový pohled na přírodovědnou nomenklaturu přináší, doprovází je konkrétními příklady českých názvů z učiva biologie, chemie, geologie a geografie a zamýšlí se nad zásadami, jichž by se měl učitel v této problematice držet.


klíčová slova

názvosloví, etymologie, přírodovědné vzdělávání, mezipředmětové vazby

plný text (PDF )

PDF

Reference

Beran, A. (2015) Cíle a obsahy výuky řecko-latinské lékařské terminologie. In Pořízková, K., Švanda, L. (Eds.) Latinitas medica. (84–91) Brno: Masarykova Univerzita.

Čmejrková, S. (1995) Normy vědeckého dorozumívání. In Žemlička, M. (Ed.) Termina 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. (55–65) Liberec: Technická univerzita.

Daneš, F. (2000) Jakou řečí mluví věda. Modalizace vědeckého diskurzu. Slovo a slovesnost, 61(2), 81–92.

Daneš, F. (1995) Názvosloví, terminologie a nomenklatura. Vesmír, 74(10), s. 596.

Flood, W. E. (1960) Scientific Words: Their Structure and Meaning. London: Oldbourne.

Nečas, P. (2015) Empirický pohled na výuku latinské lékařské terminologie. In Pořízková, K., Švanda, L. (Eds.) Latinitas medica. (92–100) Brno: Masarykova Univerzita.

Pořízková, K. (2015) Lékařská latina netradičně. (Inovace výukových materiálů pro studenty nelékařských oborů). In Pořízková, K., Švanda L. (Eds.) Latinitas medica. (111–118) Brno: Masarykova Univerzita.


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací