článek

Využití Chlupáčova muzea historie Země ve výuce geologie na základních a středních školách

Martin Mazuch

informace

ročník: 29
rok: 2020
číslo: 1
plný text: PDF

datum elektronické publikace: 30. 3. 2020
DOI: 10.14712/25337556.2020.1.4
ISSN (elektronická verze): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstrakt

Chlupáčovo muzeum historie Země (dále „Muzeum“) je unikátní akademická expozice, zaměřená na vývoj planety Země z pohledu živé i neživé přírody, která je primárně určená k výuce vysokoškolských studentů. Její názornost a v jistém smyslu kompaktnost ji však umožňuje využít i ke vzdělávání studentů a žáků nižších studijních stupňů, zvláště pokud je doplněna vysvětlujícím komentářem. Vznikla na základě původních geologicko-paleontologických sbírek soustředěných po 2. světové válce z několika pražských vysokých škol na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (dále PřF UK). Sbírky byly nepřístupné veřejnosti až do přelomu tisíciletí, kdy bylo rozhodnuto o rekonstrukci a přestavbě na muzeum, které by mohlo být aspoň v omezené otevírací době otevřeno i pro veřejnost. Vlastní expozice „Muzea“ je ucelený soubor fosilního materiálu, názorných modelů, informačních tabulí, které popisují vývoj Země od jejího vzniku až po současnost. Je doplněna i ukázkami vybraných paleoekologických vztahů v některých obdobích, tafonomickými unikáty a obrazovými rekonstrukcemi. Od svého oficiálního otevření začalo být „Muzeum“ využíváno četnými školami (zvláště středními) k doplnění nebo nahrazení výuky geologických témat. V současnosti jsou školní exkurze stěžejními návštěvníky „Muzea“. Kromě vlastních komentovaných přednášek mohou studenti a žáci zpracovávat i pracovní listy, které umožňují výklad si lépe zapamatovat. Do budoucna by se jistě dalo „Muzeum“ intenzivněji využít k doplnění výuky geologie, která je na středních školách opomíjena.


klíčová slova

muzeum, geologie, paleontologie, výuka, exkurze

plný text (PDF )

PDF

Reference

Dvořáčková, S., Rypl, J. & Kučera, T. (2018). Vztah českých žáků k výuce neživé přírody:

postoje, znalosti a nejrozšířenější miskoncepce. Geographia Cassoviensis XII 2/2018, 133-145.

Fermeli, G., Meléndez, G., Calonge, A., Dermitzakis, M., Steininger, F., Koutsouveli, A., Neto de Carvalho, C., Rodrigues, J., D'Arpa, C. & Di Patti, C. (2011). Geoschools: innovative teaching of geosciences in secondary schools and raising awareness on geoheritage in the society. Conference Paper: Conference: IX Reunión Nacional de la Comisión de Património Geológico (Sociedad Geológica de España), At Leon, Volume: Avances y retos en la conservación del Património Geológico en España January 2011, 120-124.

Havlová, T. (2017). Využití expozice Chlupáčova muzea historie Země ve výuce základních a středních škol (závěrečná práce Doplňujícího pedagogického studia – Geologie). Nepublikováno. Univerzita Karlova, Praha.

Holec, J. (2014): Problematika geologického vzdělávání na základních školách a gymnáziích. Metodický portál: Články [online]. 03. 02. 2014, [cit. 2019-09-22]. Dostupný z WWW:

<http://clanky.rvp.cz/clanek/c/gvee/18299/problematika-geologickeho-vzdelavani-na-zakladnich-skolach-a-gymnaziich.html>. ISSN 1802-4785.

Košťák, M., & Mazuch, M. (Eds.) (2011). Putování naším pravěkem. Granit, pp. 192, ISBN 978-80-7296-078-1.

Macdonald, M., Silvernail, D., Cooke-Nieves, N., Locke, S., Fabris, A., Van Biene, N. & Passow, M. J. (2018). How museums, teacher educators, and schools, innovate and collaborate to learn and teach geosciences to everyone. Terrae Didatica. 14(3): 271-276. 10.20396/td.v14i3.8653525.

Michovská, L. (2008). Výuka geologie na základních a středních školách v České republice – průzkum názorů odborné a laické veřejnosti. Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, diplomová práce, 2008.

Prokop, P. (2007). Neformálne prírodovedné vzdelavanie, Acta Fac. Paed. Univ. Tyrnaviensis, Ser. B, 2007, no. 10, pp. 3-68.

Šobáňová (2012). Muzejní edukace. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ediční řada – Monografie, ČZ 2012/76, pp. 1-140. ISBN 978-80-244-3003-4.


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací