article

Unmanned Aerial Systems in Physical Geography

Ján Sládek, Miloš Rusnák

information

volume: 26
year: 2017
issue: 4
fulltext: PDF

online publishing date: 31/12/2017
DOI: 10.14712/25337556.2017.4.1
ISSN (Online): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstract

The paper deals with the usage of UAVs (Unmanned Aerial Vehicles) in the field of physical geography and geosciences. It begins with a short historical overview of the UAV development, continues with an introduction of an unmanned aerial vehicle as a tool for geosciences and also outlines a legislation of the Slovak Republic and the Czech Republic concerning the proper UAV usage. The last part of the paper offers several examples addressing scientific and commercial projects in which UAVs were used.


keywords

UAV, geography, 3D model, mapping

fulltext (PDF )

PDF

References

Eisenbeiss, H. (2009). UAV photogrametry. Disertation thesis, Institut für Geodäsie und Photogrammetrie, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich.

Hanzl, V., & Plánka, L.(1992): Letecké snímkování z malých výšek s využitím dálkově_řízených nosičů a neměřických kamer. Vojenský topografický obzor. Sborník topografické služby, č. 1, VZÚ Praha, Praha 1992, str. 11 – 12. https://doi.org/10.1021/ed077p514

Karas, J., & Tichý, T. (2016): Drony. Computer press, Brno.

Kidová, A. (2010). Vývoj antropogénneho vplyvu na morfológiu koryta vodného toku – príklad rieky Belej. In: Liga, J., Pavlovič, V., Strelková, M., Ríčiová, D., Cápay, M. (Eds.), Mladí vedci 2010: zborník vedeckých prác doktorandov, mladých vedeckých a pedagogických pracovníkov. Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra, pp. 485–491.

Kidová, A., & Lehotský, M. (2012). Časovo-priestorová variabilita morfológie divočiaceho a migrujúceho vodného toku Belá. Geografický časopis, 64, 311-333.

Kidová, A., & Lehotský, M. (2015). Changes of a braided-wandering river as a response to flood fluctuations during last 60 years inferred from aerial photographs (the Belá River – Slovakia). In I.S. Rivers : proceedings. – Lyon, 2015.

Kolejka, J.,& Petch, J. (1989): Geografické vyhodnocení digitalizovaných leteckých snímků vodních objektů. Sborník ČSGS, roč. 94, č. 4, s. 241-248.

Kolejka, J. (1987): Stav a metody dálkového průzkumu přírodních a antropogenních krajinných struktur na Geografickém ústavu ČSAV v Brne. Zprávy GGÚ ČSAV, roč. 24, č. 1, s. 17-30.

Neitzel, F., & Klonowski, J. (2011). Mobile 3D mapping with a low-cost UAV system. In: International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Conference on Unmanned Aerial Vehicle in Geomatics, Zurich, Switzerland, September 14 – 16.

Plánka, L., & Kirchner, K., & Trnka, J. (1983): Snímkování radiem řízeným modelem letadla v oblasti navrhované státní přírodní rezervace Babín. Zpracováno pro Správu CHKO Žďárské vrchy, Archív GGÚ ČSAV, Brno, 12 str.

Plánka, L. (1984): Metoda leteckého snímkování z malých výšek. Zprávy GGÚ ČSAV, roč. 21, č. 3, str. 3 – 12.

Plánka, L.(1987): The Use of Radio-controlled Aeromodels for Photography with the View of Remote Sensing of the Earth. United Nations Training Course "Remote Sensing Applications to Geological Sciences", October 5 - 24, 1987, Dresden, Veröffentlichungen des Zentralinstituts für Physik der Erde, Potsdam 1987, ZIPE, pp. 58 – 69

Sládek, J., & Rusnák, M. (2013): Nízkonákladové mikro-UAV technológie v geografii (nová metóda zberu priestorových dát). In Geografický časopis, 2013, roč. 65, č. 3, s. 269-285. ISSN 0016-7193.

Watts, A. C., Kobziar, L. N., Percival, H. F. (2009). Unmanned Aircraft Systems for Wildland Fire Monitoring and Research. In: Proceedings of the 24th Tall Timbers Fire Ecology Conference: The Future of Fire: Public Awareness, Health, and Safety, Tallahassee, USA, January 11 – 15.


We use cookies to analyse our traffic. More information