Změna vydavatele časopisu Biologie-chemie-zeměpis

Vážení čtenáři, od příštího čísla (tedy po uzavření 25. ročníku časopisu) přechází časopis pod nového vydavatele – Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. Věříme, že se nám podaří navázat na práci dosavadní redakční rady a vydavatelství a že časopis zůstane prostředníkem ke vzájemné komunikaci a informovanosti učitelů přírodních věd všech stupňů. V souvislosti s tímto přechodem připravujeme určité změny časopisu v rovině formální i koncepční a byli bychom vám vděční za případné podněty k budoucímu směřování časopisu, které můžete zaslat na novou komunikační adresu redakce bichez@pedf.cuni.cz . Předem vám děkujeme. Již nyní oznamujeme změnu periodicity časopisu, nově bude vycházet čtyřikrát ročně, první číslo očekávejte v únoru 2017. Distributor časopisu i cena ročního předplatného zůstávají nezměněny.

Prof. Lubomír Hanel, nový šéfredaktor časopisu

Upřesnění k předplatnému 2017

Nedopatřením vyšla v posledním čísle 2016 chybná informace o ceně předplatného na rok 2017. Cena ročního předplatného zůstává nezměněná, tj. 240 korun za ročník; za chybu se omlouváme.

Petr Novotný

Profil a zaměření časopisu

Časopis Biologie-Chemie-Zeměpis je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku didaktiky přírodních věd. Jeho cílem je přispět ke kvalitě výchovně-vzdělávacího procesu našich škol a sloužit jako platforma pro řešení praktických i teoretických problémů spojených s přírodovědným vzděláváním. Otiskuje původní, dosud nepublikované články především těchto typů:
  • Teoretické studie orientované na problematiku oborových didaktik
  • Historické studie věnované vývoji přírodovědného myšlení a vzdělávání
  • Přehledové studie shrnující didaktická témata v širších souvislostech
  • Metodické studie věnované stávajícím i novým metodám a organizačním formám přírodovědného vzdělávání
  • Empirické výzkumné studie z oblasti přírodovědného vzdělávání
  • Informační články o nových pohledech na výuku vybraných témat v jednotlivých předmětech
  • Náměty na outdoorové a indoorové školní aktivity
Vedle uvedených odborných statí také zveřejňuje recenze knih, aktuality a krátké zprávy.

Historie časopisu

V roce 1947 byl založen významným českým pedagogem dr. M. Fendrychem první didaktický časopis zaměřený k přírodním vědám „Přírodověda a výchova”, na jeho základě vychází od roku 1950 časopis „Přírodní vědy ve škole” až do roku 1989. V roce 1991 se podařilo obnovit jeho vydávání v SPN a.s. pod jménem Biologie-chemie-zeměpis kde vycházel do roku 2016. Od roku 2017 vychází pod nezměněným jménem v nakladatelství Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.