Pokyny pro autory

Příspěvky zasílejte v neformátované podobě na e-mail bichez@pedf.cuni.cz. Nezapomeňte prosím uvést plnou afiliaci k domovské instituci a emailový kontakt, v případě více autorů označte jednoho jako korespondenčního.

Příspěvky jsou přijímány v českém, slovenském a anglickém jazyce. Redakce si vyhrazuje právo příspěvek odmítnout, pokud se domnívá, že nesplňuje základní požadavky kladené na odborný text, je příliš rozsáhlý, nebo výrazně vybočuje z tematického zaměření časopisu. Redakce může autorům doporučit provedení jazykových, formálních i obsahových úprav ještě před postoupením příspěvku do recenzního řízení.

Rukopisy procházejí recenzním řízením, jsou posuzovány dvěma nezávislými recenzenty. Název, klíčová slova a abstrakt (min 1200 znaků) musí být kromě české či slovenské verze přeloženy do angličtiny (v případě anglického rukopisu do češtiny). Používejte pouze základní formátování.

V případě příspěvků užívajících biologickou nomenklaturu uvádějte referenční systematickou práci podle níž sjednocujete nomenklaturu.
Častým doplňkem příspěvků bývají internetové odkazy. S výjimkou krátkých a snadno čitelných URL prosím použijte nástroj typu https://bitly.com/ a vkládejte pouze již zkrácené odkazy – usnadníte tak čtenářům tištěné verze přepsání URL do prohlížeče.

Obrázky a objekty z jiných aplikací (např. grafy z MS Excel) zasílejte vždy jako samostatné soubory (nikoli vložené do textového editoru). Požadované rozlišení je minimálně 300 dpi při 15 cm šířky. Grafy připravte rovnou v černobílé verzi, legendu je vhodné umístit svisle. Výjimkou jsou tabulky, které vytvořte přímo v programu Word a ponechte je jako součást hlavního dokumentu.

Do vlastního textu vložte na Vámi preferované místo popisek a zdroj příslušné ilustrace spolu se srozumitelným odkazem na jméno přiloženého souboru; nezapomeňte na získání souhlasu k publikování daného materiálu (viz níže).

Úpravy rukopisu po recenzích provádějte vždy v režimu oprav a následně pošlete jako dokument s viditelnými opravami.

Nabízíme autorům publikovat originální data či doplňkové materiály formou elektronického appendixu.

Za jazykovou správnost příspěvku odpovídá autor. Text příspěvku a použité přílohy jsou originálním dílem autora; pokud tomu tak není, musí být přiložen souhlas jejich autora s publikováním a licenčními podmínkami.

Citace

Citace v textu zapisujte vždy formou (Příjmení, rok), pro bibliografii je preferovaným citačním vzorem je norma American Psychological Association 6th edition (APA):

Příklady citací v textu: („AIDGAP series", 2012) (Dostál, 1992) (Ehler, Vaněk, Stenzl, & Vančata, 2011) (Kubát et al., 2002) (Rosypal, 1992)

Výsledná bibliografie:

AIDGAP series. (2012, listopad 2). In Wikipedia, the free encyclopedia. Získáno z http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=AIDGAP_series&oldid=445320711

Dostál, P. (1992). Jednoduchá pomůcka k určování rostlin. Biologie-chemie-zeměpis, 1(4), 167–170.

Ehler, E., Vaněk, D., Stenzl, V., & Vančata, V. (2011). Y-chromosomal diversity of the Valachs from the Czech Republic: model for isolated population in Central Europe. Croatian medical journal, 52(3), 358.

Kubát, K., Hrouda, L., Chrtek jun., J., Kaplan, Z., Kirschner, J., Kubát, K., & Štěpánek, J. (Ed.). (2002). Klíč ke květeně České republiky (1. vyd.). Praha: Academia.

Rosypal, S. (1992). Fylogeneze, systém a biologie organismů (1. vyd). Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Suk, T., Flusser, J., & Novotný, P. (2013). Comparison of Leaf Recognition by Moments and Fourier Descriptors. In Computer Analysis of Images and Patterns (s. 221–228). Získáno z http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-40261-6_26

Svatá, B. (2008). Kultura pěšího poznávání. Naučné stezky jako koláž místa (diplomová práce). Nepublikováno. Univerzita Karlova, Praha.

Oznámení o copyrightu a konfliktu zájmů

Autoři, kteří publikují v tomto časopise, souhlasí s následujícími body:


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací