Webový archiv časopisu

ročník 26/2017

číslo název článku autorství abstrakt plný text příloha
1

Modely v didaktice biologie

Kateřina Jančaříková

The presented paper builds on a study presented on the international…

detail
1

Příprava pleuraxu pro tvorbu trvalých rozsivkových preparátů

Karel Vojíř

Frustuly, typické schránky rozsivek, se vyznačují značnou variabilitu forem…

detail
1

Jedovatí obojživelníci

Lubomír Hanel, Jan Andreska

Some amphibians are poisonous, they produce toxins to defend themselves…

detail
1

K historii didaktického časopisu Biologie–chemie–zeměpis

Petr Dostál detail
1

Druhý ročník chemie na Univerzitě třetího věku zajišťované PedF UK Praha

Karel Holada detail
1

Středočeské kolo Ekologické olympiády ve Vlašimi

Jiří Pavelka detail
1

Jsou pedagogické fakulty popelky univerzit? (na okraj panelové diskuse)

Karel Holada detail
1

Chemikál

Karel Holada detail
2

Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti žiakov gymnázia prostredníctvom bádateľsky orientovaného vyučovania

Elena Čipková, Zuzana Balážová, Štefan Karolčík

The development of science literacy is an important aim of science education…

detail
2

Vedia študenti stredných škôl vytvoriť vlastný „kľúč na určovanie rastlinných druhov“?

Romana Schubertová

The article introduces specifc educational activity intended for the…

detail
2

Palynologem snadno a rychle

Dagmar Říhová

Pylová zrna jsou všudypřítomná. Primárně jsou součástí životního cyklu…

detail
2

Ploštice kněz mateřský v badatelsky orientovaném vyučování zaměřeném na etologii

Lubomír Hanel

The shield bug Elasmucha grisea (Insecta, Heteroptera,…

detail
2

Nálezová databáze ochrany přírody – možnosti obohacení výuky, karty druhů a mapy jejich rozšíření

Karel Chobot

Species Occurrence Database is an ofcial instrument run by Nature…

detail
2

Ptačí kostra a její znaky

Jan Řezníček

The article describes skeleton features of the avian species. It is aimed at…

detail
2

K padesátému výročí zákazu výrovky

Jan Andreska

The article reflects the anniversary of 50 years since prohibition of hunting…

detail
2

Rozhovor – Ptáme se doc. Ing. Radka Cibulky, Ph.D.

Hana Kotoučová detail
3

Vliv her s chemickou tematikou na efektivitu výuky chemie

Martina Černá

Příspěvek pojednává o hře jako jedné z metod vedoucích k rozvoji tvořivosti…

detail
3

Kdy a jak začít s popularizací chemie?

Marie Solárová

Popularizace chemie se dostává do popředí zájmu učitelů chemie. Předložený…

detail
3

Neobyčajné kamenné útvary Slovenska

Mária Bizubová

The paper presents some of the unusual rock formations of Slovakia, which…

detail
3

Korekcia miskoncepcií žiakov o fotosyntéze a dýchaní rastlín prostredníctvom bádateľsky orientovaného vyučovania

Elena Čipková, Štefan Karolčík, Natália Vörösová

Jedným z cieľov vyučovania prírodných vied je viesť žiakov k pochopeniu…

detail
3

Nebezpečné rostliny

Zdeňka Chocholoušková

Článek představuje rostliny které mohou být nebezpečné lidem. Demýtizuje…

detail
3

Systematický přístup prezentace učiva přírodopisu/bi­ologie

Lucie Hlaváčová

Článek představuje tzv. systematický přístup prezentace učiva přírodopisu…

detail
3

Dějiny přírodních věd ve škole

Jana Hájková

Článek na příkladu biologie ukazuje, jaký smysl má věnovat se dějinám…

detail
3

Divergence a konvergence přírodních věd

Karel Holada

Divergence a konvergence přírodních věd pohledem učitele chemie – návrh čtyř…

detail
3

Jak se učitel chemie stane Ámosem chemikářem?

Vladimír Šmahaj detail
3

Zlatá medaile od dánského prince

detail
3

Přírodovědci.cz

detail
3

Recenze

detail
3

Rozmanitosti

detail
4

Bezpilotné systémy vo fyzickej geografii

Ján Sládek, Miloš Rusnák

V príspevku prezentujeme použitie bezpilotných lietajúcich prostriedkov vo…

detail
4

Inspirace z Českého lékopisu pro praktickou výuku chemie na střední škole

Helena Mašláňová, Marta Klečková

Český lékopis je jedinečná databáze chemických a fyzikálních vlastností…

detail
4

Fotomorfogeneze – teoretické základy pro výuku biologie rostlin na školách

Jana Albrechtová, Libor Sedlecký, Věra Čížková

Rostlinná fotomorfogeneze je souhrn vývojových a růstových procesů, které…

detail
4

Náměty na pokusy a pozorování vodních živočichů ve Školním akváriu (I. pohyb živočichů)

Lubomír Hanel

Příspěvek přináší návody na několik snadně proveditelných pozorování a…

detail

ročník 27/2018

číslo název článku autorství abstrakt plný text příloha
1

Řezy bez duše aneb mikroskopování snadněji a rychleji

Eliška Provazníková detail
1

Fluorescenční mikroskop ve výuce biologie a vliv na znalosti žáků

Jana Míková, Vanda Janštová

Atraktivita výuky přírodovědných předmětů včetně přírodopisu a biologie je…

detail
1

Měkkýši v ekologických souvislostech

Tomáš Kebert, Dagmar Říhová

Měkkýši jsou úzce spjati s prostředím, vněmž žijí, jakožto i s četnými…

detail
1

Jak jsou hodnoceny jednotlivé obory biologie žáky 2. stupně ZŠ a nižšího gymnázia?

Kateřina Malcová, Vanda Janštová

Přírodopis je českými žáky hodnocen jako středně oblíbený předmět. Navíc je…

detail
1

Jak současná paleogenetika přispívá ke změně našeho chápání vzniku, vývoje a migrací moderních lidských skupin

Václav Vančata

Paleogenetika se stává stále důležitější součástí paleoantropologie i…

detail
2

Simulace určení krevních skupin

Lukáš Rokos, Jana Lišková

Cílem této badatelské úlohy je usnadnit žákům porozumění problematice…

detail
2

Náměty na pokusy a pozorování vodních živočichů ve školním akváriu II (dýchání vodních živočichů)

Lubomír Hanel

V článku jsou představeny různé způsoby dýchání vodních živočichů se…

detail
2

Podstata barvoměny chameleonů a jiných živočichů

Kristýna Šebková

Barvoměna živočichů je pozoruhodný jev, který je předáván v genech z…

detail
2

Kam létají pražští zdivočelí holubi za potravou?

Jan Řezníček, Jakub Šimánek

Práce se zabývá sledováním početního stavu a denní aktivity ferálního holuba…

detail
3

Vliv orientovaného světelného záření na růst a vývoj rostlin – pokusy pro výuku fototropizmu v biologii rostlin

Libor Sedlecký, Jana Albrechtová, Věra Čížková

Článek podává teoretické základy, praktické poznámky a návrhy dvou pokusů…

detail
3

Co chutná plzákům? Potravní preference suchozemských plžů a jak je zkoumat

Dagmar Říhová, Jiřina Šrámková

Potravní preference – obliba konkrétních typů potravy – nejsou výhradním…

detail
3

Jednoduché rozhraní pro počítačem podporované žákovské experimenty

Štěpánka Kubínová, Ivana Šraňková, Jan Šlégr

Na trhu didaktických pomůcek je dostupná celá řada sad pro počítačem…

detail
3

Ovplyvňuje aplikácia úloh zameraných na aktívnu prácu s grafmi schopnosť žiakov čítať a interpretovať gra­fy?

Štefan Karolčík, Marián Kráľ, Elena Čipková

Príspevok pojednáva o výskume, ktorý sa týka schopnosti vytvárať a…

detail
4

Co dává rumu jeho aroma aneb je ethylester kyseliny mravenčí skutečně nebezpečnou rumovou trestí?

Veronika Podešvová, Jaromír Literák

Tuzemák, dříve známý jako tuzemský rum, je tradiční lihovinou, která vznikla…

detail
4

Vyvození Allenova pravidla ve výuce přírodopisu

Lenka Pavlasová, Lukáš Rokos, Zuzana Čábelová, Milena Mikesková, Štěpánka Zikmundová

Allenovo pravidlo je vedle Bergmannova pravidla jedním z témat propojujících…

detail
4

Náměty na pokusy a pozorování vodních živočichů ve školním akváriu (III, Potravní chování)

Lubomír Hanel

Příjem potravy patří k základním životním projevům živočichů. V článku jsou…

detail
4

Chorvátske pamiatky UNESCO v kontexte obsahových štandardov primárneho vzdelávania a nižšieho stredného vzdelávania v Chorvátsku a na Slovensku

Daniel Dubovski

Kultúrne pamiatky sú jedným z najdôležitejších zdrojov poznania všetkých…

detail

ročník 28/2019

číslo název článku autorství abstrakt plný text příloha
1

Jazykovědný pohled na nomenklaturu: přínos pro výuku přírodních věd

Jana Poupová

Jedním z cílů výuky přírodovědných předmětů je seznámit žáky se svébytností…

detail
1

Modifikace chemického experimentu v racionalizaci experimentální přípravy budoucích učitelů chemie

Václav Richtr, Lukáš Novák

Příspěvek je zaměřen na možnosti modifikací časově i materiálně náročnějších…

detail
1

Tištěné 3D modely ve výuce chemie

Ludmila Neuwirthová, Rafael Doležal, Karel Kolář, Veronika Machková

Klasickým zástupcem materiálních didaktických pomůcek užívaných ve výuce…

detail
1

Interdisciplinární přístup a výuka vybraných interdiscipli­nárních témat v chemii a biologii v prostředí českých středních škol

Karolína Kotvaldová Sezemská

Cílem příspěvku je představení výsledků šetření týkajícího se…

detail
1

Inovácia štátneho vzdelávacieho programu v prírodovedných predmetoch na Slovensku

Peter Kelecsényi, Mariana Páleníková

Príspevok je venovaný inovovanému Štátnemu vzdelávaciemu programu, ktorý na…

detail
2

Jírovec maďal ve výuce – vegetativní orgány

Petr Novotný, Vanda Janštová

Tento příspěvek je věnován jírovci maďalu jako vhodnému modelovému organismu…

detail
2

Náměty na pokusy a pozorování vodních živočichů ve školním akváriu IV (mimetické jevy)

Lubomír Hanel

Článek přináší některé příklady některých mimetických jevů u vodních či…

detail
2

Možnosti použitia pojmových máp pri odhaľovaní nesprávneho chápania chemických pojmov na strednej škole

Anna Drozdíková, Marcela Nemcová

V našom príspevku sa venujeme problematike miskoncepcií vo vyučovaní chémie,…

detail
2

Rasa versus etnická skupina

Lucie Hlaváčová

Článek představuje stručný historický kontext vědeckých přístupů biologie, s…

detail
2

Aktuální trendy ve výuce první pomoci aneb vzdělávání budoucích i současných pedagogů zážitkovou pedagogikou

Radim Kuba, Roman Říha, Gabriela Zvěřinová, Adéla Křečková

Existuje mnoho důvodů, proč lidé nejsou schopni adekvátně poskytnout první…

detail

Ročník 25/2016 a starší jsou zveřejněny se souhlasem SPN - pedagogického nakladatelství, a.s.; děkujeme!
ročník 22/2013 ročník 23/2014 ročník 24/2015 ročník 25/2016
číslo 1 číslo 1 číslo 1 číslo 1
číslo 2 číslo 2 číslo 2 číslo 2
číslo 3 číslo 3 číslo 3 číslo 3
číslo 4 číslo 4 číslo 4 číslo 4
číslo 5 číslo 5 číslo 5 číslo 5

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací