Webový archiv časopisu

ročník 26/2017

číslo název článku autorství abstrakt plný text příloha
1

Modely v didaktice biologie

Kateřina Jančaříková

The presented paper builds on a study presented on the international…

detail
1

Příprava pleuraxu pro tvorbu trvalých rozsivkových preparátů

Karel Vojíř

Frustuly, typické schránky rozsivek, se vyznačují značnou variabilitu forem…

detail
1

Jedovatí obojživelníci

Lubomír Hanel, Jan Andreska

Some amphibians are poisonous, they produce toxins to defend themselves…

detail
1

K historii didaktického časopisu Biologie–chemie–zeměpis

Petr Dostál detail
1

Druhý ročník chemie na Univerzitě třetího věku zajišťované PedF UK Praha

Karel Holada detail
1

Středočeské kolo Ekologické olympiády ve Vlašimi

Jiří Pavelka detail
1

Jsou pedagogické fakulty popelky univerzit? (na okraj panelové diskuse)

Karel Holada detail
1

Chemikál

Karel Holada detail
2

Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti žiakov gymnázia prostredníctvom bádateľsky orientovaného vyučovania

Elena Čipková, Zuzana Balážová, Štefan Karolčík

The development of science literacy is an important aim of science education…

detail
2

Vedia študenti stredných škôl vytvoriť vlastný „kľúč na určovanie rastlinných druhov“?

Romana Schubertová

The article introduces specifc educational activity intended for the…

detail
2

Palynologem snadno a rychle

Dagmar Říhová

Pylová zrna jsou všudypřítomná. Primárně jsou součástí životního cyklu…

detail
2

Ploštice kněz mateřský v badatelsky orientovaném vyučování zaměřeném na etologii

Lubomír Hanel

The shield bug Elasmucha grisea (Insecta, Heteroptera,…

detail
2

Nálezová databáze ochrany přírody – možnosti obohacení výuky, karty druhů a mapy jejich rozšíření

Karel Chobot

Species Occurrence Database is an ofcial instrument run by Nature…

detail
2

Ptačí kostra a její znaky

Jan Řezníček

The article describes skeleton features of the avian species. It is aimed at…

detail
2

K padesátému výročí zákazu výrovky

Jan Andreska

The article reflects the anniversary of 50 years since prohibition of hunting…

detail
2

Rozhovor – Ptáme se doc. Ing. Radka Cibulky, Ph.D.

Hana Kotoučová detail
3

Vliv her s chemickou tematikou na efektivitu výuky chemie

Martina Černá

Příspěvek pojednává o hře jako jedné z metod vedoucích k rozvoji tvořivosti…

detail
3

Kdy a jak začít s popularizací chemie?

Marie Solárová

Popularizace chemie se dostává do popředí zájmu učitelů chemie. Předložený…

detail
3

Neobyčajné kamenné útvary Slovenska

Mária Bizubová

The paper presents some of the unusual rock formations of Slovakia, which…

detail
3

Korekcia miskoncepcií žiakov o fotosyntéze a dýchaní rastlín prostredníctvom bádateľsky orientovaného vyučovania

Elena Čipková, Štefan Karolčík, Natália Vörösová

Jedným z cieľov vyučovania prírodných vied je viesť žiakov k pochopeniu…

detail
3

Nebezpečné rostliny

Zdeňka Chocholoušková

Článek představuje rostliny které mohou být nebezpečné lidem. Demýtizuje…

detail
3

Systematický přístup prezentace učiva přírodopisu/bi­ologie

Lucie Hlaváčová

Článek představuje tzv. systematický přístup prezentace učiva přírodopisu…

detail
3

Dějiny přírodních věd ve škole

Jana Hájková

Článek na příkladu biologie ukazuje, jaký smysl má věnovat se dějinám…

detail
3

Divergence a konvergence přírodních věd

Karel Holada

Divergence a konvergence přírodních věd pohledem učitele chemie – návrh čtyř…

detail
3

Jak se učitel chemie stane Ámosem chemikářem?

Vladimír Šmahaj detail
3

Zlatá medaile od dánského prince

detail
3

Přírodovědci.cz

detail
3

Recenze

detail
3

Rozmanitosti

detail
4

Bezpilotné systémy vo fyzickej geografii

Ján Sládek, Miloš Rusnák

V príspevku prezentujeme použitie bezpilotných lietajúcich prostriedkov vo…

detail
4

Inspirace z Českého lékopisu pro praktickou výuku chemie na střední škole

Helena Mašláňová, Marta Klečková

Český lékopis je jedinečná databáze chemických a fyzikálních vlastností…

detail
4

Fotomorfogeneze – teoretické základy pro výuku biologie rostlin na školách

Jana Albrechtová, Libor Sedlecký, Věra Čížková

Rostlinná fotomorfogeneze je souhrn vývojových a růstových procesů, které…

detail
4

Náměty na pokusy a pozorování vodních živočichů ve Školním akváriu (I. pohyb živočichů)

Lubomír Hanel

Příspěvek přináší návody na několik snadně proveditelných pozorování a…

detail

ročník 27/2018

číslo název článku autorství abstrakt plný text příloha

Ročník 25/2016 a starší jsou zveřejněny se souhlasem SPN - pedagogického nakladatelství, a.s.; děkujeme!
ročník 22/2013 ročník 23/2014 ročník 24/2015 ročník 25/2016
číslo 1 číslo 1 číslo 1 číslo 1
číslo 2 číslo 2 číslo 2 číslo 2
číslo 3 číslo 3 číslo 3 číslo 3
číslo 4 číslo 4 číslo 4 číslo 4
číslo 5 číslo 5 číslo 5 číslo 5

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací