Redakční rada časopisu

Časopis vychází za podpory Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK) P02 – Environmentální výzkum.
redakce časopisu Biologie. Chemie. Zeměpis
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
M. Rettigové 4, Praha 1
Česká republika
221 900 174
email: bichez@pedf.cuni.cz
ISSN (tištěná verze): 1210-3349
ISSN (elektronická verze): 2533-7556
Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
prof. RNDr. Lubomír Hanel CSc. šéfredaktor
PhDr. Petr Novotný Ph.D. výkonný redaktor
doc. PhDr. Petr Dostál CSc. čestný člen
doc. RNDr. Karel Holada CSc. čestný člen
RNDr. Ivan Ružek PhD. zahraniční člen
Mgr. Marcel Horňák PhD. zahraniční člen
doc. Ing. Peter Urban PhD. zahraniční člen
Mgr. Josef Brůna člen
PhDr. Martin Čapek Adamec Ph.D. člen
ing. Hana Kotoučová Ph.D. člen
PhDr. Jan Petr Ph.D. člen
Ing. Jan Andreska Ph.D. člen
RNDr. Zdeňka Chocholoušková Ph.D. člen
Mgr. Petr Šíma člen
RNDr. Dobroslav Matějka CSc. člen
RNDr. Vanda Janštová Ph.D. člen
prof. Ing. Karel Kolář CSc. člen

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací