Redakční rada časopisu

Časopis vychází za podpory Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK) P02 – Environmentální výzkum.
redakce časopisu Biologie. Chemie. Zeměpis
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
M. Rettigové 4, Praha 1
Česká republika
221 900 174
email: bichez@pedf.cuni.cz
ISSN (tištěná verze): 1210-3349
ISSN (elektronická verze): 2533-7556
Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
prof. RNDr. Lubomír Hanel CSc. šéfredaktor
RNDr. Vanda Janštová Ph.D. výkonný redaktor
PhDr. Petr Novotný Ph.D. výkonný redaktor
doc. PhDr. Petr Dostál CSc. čestný člen
doc. RNDr. Karel Holada CSc. čestný člen
Mgr. Marcel Horňák PhD. zahraniční člen
RNDr. Ivan Ružek PhD. zahraniční člen
doc. Ing. Peter Urban PhD. zahraniční člen
Ing. Jan Andreska Ph.D. člen
prof. PhDr. Martin Bílek Ph.D. člen
Mgr. Josef Brůna člen
PhDr. Martin Čapek Adamec Ph.D. člen
RNDr. Zdeňka Chocholoušková Ph.D. člen
RNDr. Martin Jáč Ph.D. člen
prof. Ing. Karel Kolář CSc. člen
ing. Hana Kotoučová Ph.D. člen
RNDr. Dobroslav Matějka CSc. člen
PhDr. Jan Petr Ph.D. člen
Mgr. Petr Šíma člen

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací