article

History of Natural Sciences in School Instruction

Jana Hájková

information

volume: 26
year: 2017
issue: 3
fulltext: PDF

online publishing date: 31/10/2017
DOI: 10.14712/25337556.2017.3.7
ISSN (Online): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstract

The article shows what kind of lesson can be drawn from history of natural sciences. It points out common difficulties connected with this topic and it recommends accessible literature dealing with history of biology.


keywords

history of science, evolutionary biology.

fulltext (PDF )

PDF

References

Flegr, J. Evoluční biologie. Academia, Praha, 2005, 559 s., ISBN 80-200-1270-2.

Hájková, J. Historie biologie – učit, či neučit? Živa, 2016, LXIV (6), s. CXLI, ISSN 0044-4812.

Hermann, T. Dějiny vědy jako disciplína. Vesmír, 2002, 81 (12), s. 688, ISSN 1214-4029.

Komárek, S. Dějiny biologického myšlení. Vesmír, Praha, 1997, 144 s., ISBN 80-85977-10-9.

Komárek, S. Přítel mloků. Vesmír, 2002, 81 (8), s. 471, ISSN 1214-4029.

Kuhn, T. S. Struktura vědeckých revolucí. Oikoymenh, Praha, 2008, 208 s., ISBN 80-86005-54-2.

Rádl, E. Dějiny biologických teorií novověku. Academia, Praha, 2006, 1. díl 482 s., 2. díl 533 s., ISBN 80-200-1394-6.

Sapp, J. Genesis. Velký příběh biologie. Academia, Praha, 2015, 532 s., ISBN 978-80-200-2395-7.

Zouhar, J. Smysl dějin. [online] Filosofická fakulta Masarykovy univerzity. [14. 9. 2016], dostupné z https://www.phil.muni.cz/fil/texty/smysldejin.html


We use cookies to analyse our traffic. More information